Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Γραφείου του Γεωργίου Τσουκαλά

Ο Ρ Ο Ι   Χ Ρ Η Σ Η Σ


1. Η σχέση εντολέα και δικηγόρου ιδρύεται μόνο κατόπιν ρητής συμφωνίας και όχι με την επίσκεψη στον παρόντα διαδικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) ή την αποστολή μηνύματος με οποιονδήποτε τρόπο στον Δικηγόρο, η δε χρήση της παρούσας ιστοσελίδας δεν συνεπάγεται δικηγορική εντολή και δεν υποκαθιστά με κανένα τρόπο τη σχέση μεταξύ δικηγόρου και πελάτη. Νομική συμβουλή παρέχεται και δικηγορική εντολή αναλαμβάνεται μόνο κατόπιν συναντήσεως στην έδρα του δικηγορικού γραφείου στον Πύργο Ηλείας στην οδό Λετρίνων 19, και ύστερα από την καταβολή δικηγορικής αμοιβής, η οποία προκύπτει και αποδεικνύεται από σχετική απόδειξη ή τιμολόγιο υπηρεσιών, αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου. Η ανάρτηση νομικών πληροφοριών στην παρούσα ιστοσελίδα και νομικών ειδήσεων μέσω συνδέσμων δεν σημαίνει την παροχή νομικών συμβουλών στον χρήστη ή επισκέπτη της ιστοσελίδας σχετικά με τον χειρισμό νομικών υποθέσεων του, και επισημαίνεται πως ο χρήστης ή επισκέπτης πρέπει να προβεί στην δια ζώσης επικοινωνία με τον δικηγόρο ενώ η λήψη νομικών συμβουλών και η ανάθεση της δικηγορικής εντολής γίνεται μέσω επίσκεψης στο δικηγορικό γραφείο στον Πύργο Ηλείας.

2. Ο κάθε χρήστης ή επισκέπτης που επιχειρεί να εισέλθει ή εισέρχεται και περιεργάζεται τις πληροφορίες της ιστοσελίδας www.tsoukalasdikaio.com χρησιμοποιώντας αυτήν την ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλη η οποία λειτουργεί υπό την άδεια ή ελέγχεται από δικηγόρο, τεκμαίρεται αμάχητα ότι συγκατατίθεται με τους παρόντες όρους χρήσης που αφορούν το σύνολο του περιεχομένου, των κειμένων, των συμβόλων, των σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών, των αρχείων και των περιεχομένων αυτών, που περιλαμβάνονται σ’ αυτήν και αποδέχεται την αποποίηση ευθύνης όπως αυτή ισχύει νόμιμα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.